R-modeller - Trädstammar

Om den här kategorin

Dessa icke-flytande trädstammar kan vara ett bra komplement till din Amazonasanläggning. De behöver inte silikoniseras eller tyngas ner, de står på egen hand och kan flyttas runt.
Du kan använda dem för att täcka din nuvarande filtreringsuppställning eller som ett skydd för biologisk filtrering. Trädstammarna kan tillverkas med en platt, ihålig baksida, i så fall ska de placeras mot akvariets bakre glas eller som en hel trädstam om du vill placera dem i mitten av akvariet.
De kan kombineras med ytterligare föremål som stockar, rötter, löv, stenar osv. eller med en bakgrund som du själv väljer. De kan tillverkas i de färger och storlekar du önskar.
För att få en prisuppgift, ange höjd och bredd på den trädstam du vill ha.

Om den här kategorin

Dessa icke-flytande trädstammar kan vara ett bra komplement till din Amazonasanläggning. De behöver inte silikoniseras eller tyngas ner, de står på egen hand och kan flyttas runt.
Du kan använda dem för att täcka din nuvarande filtreringsuppställning eller som ett skydd för biologisk filtrering. Trädstammarna kan tillverkas med en platt, ihålig baksida, i så fall ska de placeras mot akvariets bakre glas eller som en hel trädstam om du vill placera dem i mitten av akvariet.
De kan kombineras med ytterligare föremål som stockar, rötter, löv, stenar osv. eller med en bakgrund som du själv väljer. De kan tillverkas i de färger och storlekar du önskar.
För att få en prisuppgift, ange höjd och bredd på den trädstam du vill ha.